ราคาแอร์ CARRIER

รุ่น บีทียู EER ไฟ เบอร์ 5 ราคา
38ABF010/42ABF010 9,000 12.42 220 5 14,900
38ABF013/42ABF013 13,000 12.42 220 5 16,900
38ABF015/42ABF015 15,000 12.42 220 5 20,900
38ABF018/42ABF018 18,000 12.42 220 5 24,900
38ABF024/42ABF024 24,000 13.04 220 5 33,900
Scroll to Top