TOP Clean Air

สังข์แอร์ วิศวกรรม

รูปรถ

มาตราฐาน ในการให้บริการของเรา

ความปลอดภัย

ทางเราใส่ใจเป็นอันดับแรกเพราะแอร์จะอยู่ในห้องนอนส่วนตัว พนักงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ ปลูกจิตสำนึก ไม่คิดเอาทรัพย์สินของผู้อื่น

มีมาตราฐานการบริการ

มีลำดับขั้นตอน การถอด ประกอบ ตรวจเช็ค อย่างถูกต้อง อยู่ในจิตใจ อย่างเคร่งครัด

ความพึงพอใจ

เราจะปฎิบัติงานให้ลูกค้าประทับใจและทำให้เห็นว่า เราจะทำให้ได้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

ความสะอาดเรียบร้อย

จัดระเบียบสิ่งของให้เข้าที่เดิมและทำความสะอาดบริเวณปฎิบัติงานให้เรียบร้อยที่สุด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

 

รับปริญญา

การเพิ่มศักยภาพของเรา

เครื่องปรับอากาศ ยุคใหม่จะใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ดังนั้น ถ้าไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติม จะทำให้การซ่อมแอร์ไม่มีประสิทธิภาพ เราจึงเห็นความสำคัญจุดนี้ จึงมุ่งมั่นเรียนรู้ นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง

ใบการค้า
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ใบรับรอง
Mitsubishi R
Fujitsu
Heavy
Mitusbishi
Daikin2
Lg2
Daikin
Carrier

เน้น ความซื่อสัตย์ และ คุณภาพ